بایگانی برچسب: روماتیسم

دکتر مرادخان و بیماری روماتیسم (رماتیسم)

توسط:

دکتر مرادخان و بیماری روماتیسم (رماتیسم) .با سلام. در این قسمت از برنامه تلویزیونی دکتر الویس مرادخان در شبکه سلامت اطلاعات مفیدی در مورد روماتیسم و بیماری روماتیسمی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. که بیماری روماتیسم نوعی بیماری خود ایمنی محسوب می شود و راه کارهای درمانی دارد.

دکتر الویس مرادخان و بیماری آرتریت روماتویید

توسط:

دکتر الویس مرادخان و بیماری آرتریت روماتویید .با سلام. در این قسمت از برنامه تلویزیونی دکتر الویس مرادخان در شبکه سلامت اطلاعات مفیدی در مورد بیماری آرتریت روماتوئید و هم چنین باورهای غلط در ذهن و رفتار انسان ها در مورد این بیماری صحبت می کنند. آرتریت روماتوئید یا همان روماتیسم مفصلی بیماری خود ایمن و […]

بیماری های التهابی مزمن روده کوچک و بزرگ

توسط:

بیماری های التهابی مزمن روده کوچک و بزرگ تعریف و خلاصه بیماری این نام اصطلاحی است که برای ضایعات مزمن جدار روده های کوچک و بزرگ به کار برده می شود. که در این مطلب دو نوع مهم و شناخته شده به نام بیماری کولیت زخمی و بیماری کرون مورد بحث قرار می گیرد. کولیت […]