بایگانی برچسب: شبکه سلامت

دکتر مرادخان و بیماری روماتیسم (رماتیسم)

توسط:

دکتر مرادخان و بیماری روماتیسم (رماتیسم) .با سلام. در این قسمت از برنامه تلویزیونی دکتر الویس مرادخان در شبکه سلامت اطلاعات مفیدی در مورد روماتیسم و بیماری روماتیسمی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. که بیماری روماتیسم نوعی بیماری خود ایمنی محسوب می شود و راه کارهای درمانی دارد.

دکتر الویس مرادخان و بیماری واسکولیت

توسط:

دکتر الویس مرادخان و بیماری واسکولیت .با سلام. در این قسمت از برنامه تلویزیونی دکتر الویس مرادخان در شبکه سلامت اطلاعات مفیدی در مورد بیماری واسکولیت صحبت می کنند. بیماری واسکولیت هم نوعی دیگر از بیماری خود ایمن و مزمنی هست که زمینه ژنتیکی دارد. در این قسمت دکتر مرادخان متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری […]

دکتر الویس مرادخان و بیماری آرتریت روماتویید

توسط:

دکتر الویس مرادخان و بیماری آرتریت روماتویید .با سلام. در این قسمت از برنامه تلویزیونی دکتر الویس مرادخان در شبکه سلامت اطلاعات مفیدی در مورد بیماری آرتریت روماتوئید و هم چنین باورهای غلط در ذهن و رفتار انسان ها در مورد این بیماری صحبت می کنند. آرتریت روماتوئید یا همان روماتیسم مفصلی بیماری خود ایمن و […]

دکتر الویس مرادخان و بیماری نقرس

توسط:

دکتر الویس مرادخان و بیماری نقرس . با سلام. در این قسمت از برنامه تلویزیونی دکتر الویس مرادخان در شبکه سلامت ایشان در مورد بیماری نقرس و علائم و نشانه های بیماری نقرس و هم چنین باورهای غلط در ذهن و رفتار انسان ها در مورد این بیماری صحبت می کنند. در این قسمت دکتر […]