بایگانی برچسب: متخصص بیماری نقرس کاذب

بیماری نقرس کاذب چیست؟

توسط:

بیماری نقرس کاذب چیست؟ در این جا در مورد یکی دیگر از بیماری های روماتیسمی توضیح خواهیم داد. نام دیگر بیماری نقرس کاذب، آرتروپاتی پیروفسفات است، بیماری نقرس کاذب شبیه به بیماری نقرس می باشد و نوعی آرتریت محسوب می شود. در بیماری نقرس کاذب کریستال هایی از نوع پیروفسفات کلسیم در مفاصل شکل می گیرد […]